TEHNOLOGII

CERCETARE PROIECTARE

MATRIŢERIE, SCULĂRIE

INJECŢIE MASE PLASTICE

ASAMBLARE CIRCUITE IMPRIMATE

PRELUCRARE TABLE

ŞTANŢARE

SUPRAFEŢE

MĂSURARE SI CONTROL

ASAMBLARE

Citeste PDF