SC Electromagnetica SA deţine 10 CHEMP-uri situate în bazinul hidrografic al râului Suceava, respectiv: CHEMP EhreşteCHEMP Brodina 1CHEMP Brodina de JosCHEMP Brodina 2CHEMP SadăuCHEMP PutnaCHEMP Bilca 1CHEMP Bilca 2CHEMP Bilca 3 şi CHEMP Ţibeni.

8 CHEMP-uri modernizate şi retehnologizate în perioada 2008 – 2013

2 CHEMP-uri noi: Brodina de Jos – PIF 2010, Brodina 2 – PIF 2011

Licenţa ANRE de producător energie electrică – 2007

Concepţia de retehnologizare

Măsurarea şi recalcularea parametrilor centralelor: căderea brută, căderea netă, debitul instalat, puterea instalată;

Optimizarea debitului instalat ţinând cont de curba de durată, capacitatea de transport a conductei de aducţiune şi debitul turbinelor;

Creşterea debitului captat prin schimbarea soluţiilor constructive ale prizelor de captare;

Refacerea bazinelor de compensare şi creşterea volumului acestora;

Înlocuirea turbinelor existente, uzate fizic şi moral cu hidroagregate noi;

Automatizarea integrală a centralelor şi implementarea sistemului de comandă, control şi achiziţie date SCADA, pentru funcţionarea fără personal permanent în tură şi comanda de la distanţă a centralelor;

Proiectarea şi realizarea unor sisteme de comunicatii date, folosind tehnologii moderne, în vederea transmiteriiparametrilor tehnologici necesari sistemului SCADA (nivel apă bazine compensatoare, stare echipamente, etc.);

Reproiectarea unor uvraje care să îndeplinească cerintele de protecţia mediului impuse de legislaţia în vigoare ( scări de peşti, evacuare debit de servitute, evacuare ape mari, protecţii de maluri, etc.);

Citeste PDF