Glossar de termeni

A

Abaterea standard la potrivirea culorilor (SDCM)

Descrie diferenţa dintre două culori. O diferenţă de unu la trei „paşi” SDCM este aproape imperceptibilă, o diferenţă de patru paşi SDCM este abia vizibilă şi o diferenţă de mai mult de patru paşi SDCM este vizibilă.

Acoperire conformă cu fosfor

Procesul de aplicare a fosforului de conversie în straturi uniforme, astfel încât să acopere cipul LED de obicei albastru.

Alb cald

O descriere a luminii corelată cu temperarura de culoare între 3000K şi 3500K, percepută în mod normal ca uşor gălbuie.

Alb rece

O descriere a unei game de temperaturi de culoare peste 6000K, percepută ca uşor albăstruie.

Alb RGB

O metodă de producere a luminii albe prin combinarea luminii emise de LED-uri roşu, verde şi albastru.

AlGaAs

Una dintre combinaţiile de materiale utilizată pentru fabricarea LED-urilor care produc lumina în zona de roşu şi chihlimbar a spectrului vizibil.

AllnGaP

Tehnologia pentru producerea cipurilor LED (Light Emitting Diode), care utilizează joncţiuni cu aluminiu, indiu, galiu şi fosfor pentru a produce LED-uri cu culorile roşu, portocaliu şi chihlimbar.

American National Standards Institute (ANSI)

O organizatie non-profit care dezvoltă standarde prin consens voluntar şi  sisteme de evaluare a conformităţii pentru produse, servicii, procese, sisteme şi de personal în Statele Unite ale Americii.

Amper (A)

Unitatea pentru măsurarea intensităţii curentului electric: intensitatea curentului (Amperi) = Putere (W) / tensiune (Volti)

ANSI Binning

Sistemul definit de către American National Standards Institute pentru gruparea specificaţiilor diodelor emiţătoare de lumină cum ar fi temperatura de culoare, flux luminos, etc.

B

Balast

Dispozitiv utilizat pentru a asigura aprinderea şi menţinerea luminii unei lămpi, limitând şi reglând curentul în timpul funcţionării (asigură tensiune curent, forma de undă necesară pornirii lămpii). De obicei este un miez feromagnetic peste care este bobinată o infăşurare de Cu, denumita balast electromagnetic. Acestea au fost înlocuite cu balasturi electronice.

Bin (Binning)

Împărţirea sistematică a distribuţiei parametrilor de performanţă (Flux, Lungime de undă sau CCT, şi Vf.), în grupuri mici, finite, care pot fi selectate pentru a optimiza performanţa ansamblului.

C

Candela

Unitatea de intensitate luminoasă, descriind intensitatea unei surse de lumină pe o anumită direcţie.

CCT – Corelated Colour Temperature : A se vedea Temperatura de culoare.

Chip – A se vedea cip LED.

CIE – A se vedea Comisia Internaţională pentru Iluminare.

Cip LED (Chip)

Dispozitiv semiconductor emiţător de lumină care poate fi sau nu încorporat într-un LED.

Compensarea factorului de putere

Într-un aparat electric, cum ar fi un corp de iluminat cu LED-uri, un sistem de inductoare, condensatori sau convertoare care reglează factorul de putere al dispozitivului şi a-l aduce aproape de factorul de putere idealul respectiv 1,0.

Controller

Un dispozitiv care controlează lumina emisă de corpurile de iluminat şi care pot produce fie schimbarea culorii fie intensitatea luminii sau amândouă. Controllerele au de obicei componente ce pot fi programate prin software pentru configurare şi cu ajutorul cărora se pot realiza şi proiecta spectacole de lumină. Deasemeni ele conţin şi componente hardware pentru transmiterea datelor de control la corpul de iluminat.

Conversie prin Fosfor

Acesta este procesul prin care fotoni dintr-un cip LED sunt convertiţi într-o culoare diferită prin absorpţie şi apoi fosforescentă. LED-urile albe precum şi unele LED-uri colorate sunt realizate folosind conversia prin fosfor, astfel ca la culoarea fundamentală este adaugată cea emisă de fosfor. Ca rezultat cele două culori pot fi percepute de ochiul uman ca alb sau o altă culoare.

Corp sau aparat de iluminat

Un ansamblu complet de iluminat ce conţine una sau mai multe lămpi, un alimentator, un sistem optic precum şi alte accesorii.

Corp negru / radiatia corpului negru

Un obiect care absoarbe toate radiaţiile electromagnetice care cad pe el. Pentru că nu reflectă lumina, un corp negru apare a fi negru. Un corp negru încălzit până la incandescenţă, radiază lumina într-o secvenţă de culori, de la roşu la portocaliu, la galben, la alb, la albastru, în functie de temperatura acestuia. Această secvenţă de culoare descrie o curbă într-un spaţiu de culoare, este cunoscută sub numele de curba corpului negru.

Corpuri sau aparate de iluminat tradiţionale

Aparate ce conţin ca sursă emiţătoare de lumină lămpi tradiţionale cum ar fi cele cu incandescenţă sau fluorescente.

Corp sau aparat de iluminat cu LED-uri

O unitate de iluminare completă formată din elemente emiţătoare de lumină cu LED-uri, un driver potrivit, precum şi componente menite să distribuie lumina, să poziţioneze şi să protejeze elementele emiţătoare de lumină şi pentru a conecta aparatul la un circuit de curent.  Elementele emiţătoare de lumină bazate pe LED-uri pot fi singulare sau multiple tip engine, matrice LED-uri (module) sau lămpi cu LED-uri. Corpul de iluminat cu LED-uri este destinat să se conecteze direct la un circuit de alimentare cu electricitate.

Cost de deţinere

Costul total al proprietarului de aparat(e) de iluminat care include costul de achiziţie şi cel de întreţinere şi funcţionare

CRI – Colour Rendering Index : A se vedea Indice de redare a culorilor.

Cromaticitate

O specificaţie obiectivă a calităţii unei culori, independent de luminanţa sa, caracterizată prin saturaţie şi nuanţă.

Curba corpului negru

O curbă într-un spaţiu de culoare care descrie secvenţa de culori emise de un radiator corp negru- la diferite temperaturi.

Curba de menţinere a fluxului luminos

Un grafic ilustrând comportamentul (anticipat) emisiei de lumină în funcţie de timp pentru o sursă emiţătoare de lumină de obicei cu LED.

D

DALI – A se vedea interfaţă de iluminat accesibila digital

Definiţia culorii

Culoarea obiectelor iluminate uniform descrisă cu ajutorul a trei termeni:

Halo: Descrie situaţia în care aspectul diferitelor culori este similar (de exemplu albastru este împerecheat cu roz).

Luminozitate: Descrie o serie de nuanţe de gri între alb şi negru.

Cromatica: Descrie gradul de indepărtare faţă de gri a aceleiaşi luminozităţi şi creştere a culorii (de exemplu, roşu, mai roşu, pur roşu).

Deprecierea fluxului luminos

Descrie procentul de flux luminos pierdut de-a lungul unei perioade timp în raport cu cel iniţial. A se vedea menţinerea fluxului luminos pentru mai multe informaţii.

Diagrama cromatică CIE

În formă de potcoavă şi ilustrează distribuţia cromatică în spectrul de culori. A se vedea culori de înaltă definiţie, Cromatica.

Difuzor de lumină – Diffuser

Un material optic cu neregularităţi ale suprafeţei care provoacă redirecţionarea şi  împrăştierea razelor de lumină.

Dimmer de tip ELV

Un dispozitiv electronic, folosit pentru a regla intensitatea luminoasă emisă de corpuri de iluminat cu LED-uri.

Dimmer Leading Edge

Un tip de dimmer care reglează puterea lămpilor prin întârzierea marginii crescătoare a primei jumătăţi a sinusoidei curentului alternativ. Compatibil cu anumite corpuri de iluminat cu LED-uri.

Dimmer Trailing Edge

Un tip de dimmer care reglează puterea lămpilor prin întârzierea marginii descrescătoare a primei jumătăţi a sinusoidei curentului alternativ. Compatibil cu multe corpuri de iluminat cu LED-uri.

Dioda Emitatoare de Lumină – LED

O diodă emiţătoare de lumină (LED) este un dispozitiv solid-state din material semiconductor care transformă energia electrică în lumină. Nu necesită încălzire pentru a emite lumina şi deci nu are filament. Cea mai simplă structură, este compusă din două regiuni din materiale semiconductoare. Regiunea p  conţine sarcini pozitive electrice în timp ce regiunea n conţine sarcini negative electrice. Atunci când este aplicată o tensiune, electronii se deplasează din regiunea n în regiunea p. Procesul de mişcare a unui electron prin joncţiunea pn eliberează energie. Dispersia acestei energii produce fotoni cu lungimi de undă în spectrul vizibil.

DMX

Un protocol de comunicaţii digital pentru controlul corpurilor de iluminat, dezvoltat iniţial pentru a controla iluminatul pe scenă.

Driver pentru LED

Un circuit electronic care converteşte tensiunea de intrare într-o sursă de curent sau tensiune  constantă în ciuda fluctuaţiilor tensiunii de la intrare. Un driver protejează LED-urile de fluctuaţiile normale de tensiune, supratensiuni şi varfuri de tensiune.

Driver

Dispozitiv electronic utilizat pentru alimentarea aparatelor de iluminat de obicei cu LED.

E

Eficacitate luminoasă

Lumina emisă de o sursă de lumină, împărţită la puterea electrică consumată de acea sursă, exprimată în lumeni per watt (lm / W). Utilizată în cazul aplicaţiei.

Eficienţa luminoasă vezi Eficacitate luminoasă

Utilizata în cazul sursei de lumină.

Eficienţa corpului sau aparatului de iluminat

De obicei se referă la eficienţa de conversie a energiei electrice în lumină. Aceasta este definită ca fluxul radiant raportat la energia electrică absorbită.

Elipsa MacAadam

O elipsă MacAadam este regiunea din diagrama de cromaticitate care conţine toate culorile care sunt diferenţiabile pentru ochiul uman mediu, raportat la centrul elipsei.

F

Factor de performanţă rece/cald

Nivelul relativ de performanţă luminoasă la o temperatură faţă de lumina obţinută la o temperatură nominală sau de încercare.

Factor de putere

Puterea activă raportată la puterea aparentă (de exemplu, produsul dintre tensiunea de intrare rms şi curentul de intrare al unui driver).

Flux / Flux luminos

Fluxul luminos este măsura puterii luminii, ajustată pentru a reflecta sensibilitatea diferită a ochiului uman la diferite lungimi de undă ale luminii.

Flux luminos emis

Cantitatea totală de lumeni emisă de o sursă de lumină, un sistem, sau o soluţie.

Flux luminos – A se vedea Flux.

Fluxul de lumină – A se vedea flux luminos.

Flux Radiant

Cantitatea totală de energie luminoasă măsurată în waţi emisă de o sursă de lumină în toate lungimile de undă.

Fosfor

Un strat de material fosforescent prin care daca trec fotoni albaştri spre exemplu regal va emite fotoni într-o altă zonă a spectrului vizibil.

Fosfor utilizat la distanţă

O tehnică de conversie bazată pe fosfor în care fotonii de la LED-uri albastre trec printr-un material cu fosfor şi care nu este ataşat la cipul LED-urilor.

Fotocelula

Dispozitiv fotosensibil utilizat pentru a detecta nivelul luminii şi implicit pot controla corpurile de iluminat sau anumite dimmere ca răspuns la nivelul de lumină detectat.

FR4

Un material din care se face placa de circuit imprimat utilizat pe scara larga, din răşini epoxidice laminate, întărit cu fibră de sticlă şi care constituie suportul izolator pentru traseele conductoare din Cu.

G

Gama de culori

Gama de culori incluse în cadrul diagramei cromatice CIE provenind din combinarea diferitelor surse.

Goniofotometru

Un dispozitiv fotometric utilizat pentru testarea distribuţiei intensităţii luminoase şi a fluxului luminos al corpurilor de iluminat.

H

I

IES / IESNA – A se vedea Societate Inginerie Pentru Iluminat (IES).

Iluminanţă

Intensitatea luminii care cade pe o suprafaţă. Unitatea de măsură pentru iluminanţă este lux (lx).

Infraroşu

Radiaţii electromagnetice cu lungimea de undă de la 700 nm – 3000 nm.

Indice de redare a culorii (CRI)

O măsură a gradului de redare a culorii  obiectelor atunci când sunt iluminate cu o sursă de lumină în comparaţie cu acelaşi obiecte atunci când iluminate de o sursă de referinţă cu temperatură de culoare comparabilă. Sursa de referinţă are un CRI de 100.

Integrarea sursei de putere pe placa de circuit

O abordare a managementului de putere prin care se integrează sursa de alimentare în carcasa unui dispozitiv, eliminând necesitatea pentru o sursă de alimentare externă.

Interfaţa de iluminat adresabilă digital (DALI)

Un protocol de comunicaţii digital de control şi reglarea corpurilor de iluminat, dezvoltat iniţial în Europa.

J

Joncţiune PN

Structură semiconductoare care constă dintr-o regiune încărcată pozitiv şi o regiune încărcată negativ. Atunci când este aplicat un curent, electronii se deplaseaza din regiunea n în regiunea p. Procesul de mişcare a unui electron prin joncţiunea pn eliberează energie. Dispersia acestei energii produce fotoni cu lungimi de undă vizibilă în cazul unui LED.

K

Kelvin (K)/ Temperatura de Culoare, Kelvin

Este o măsură a culorii unei surse de lumină în raport cu cea a unui corp negru încălzit la o anumită temperatură exprimată în Kelvin (K). Lămpile cu incandescenţă au temperatura de culoare scăzută (aproximativ 2800K) şi tonalităţi galben –roşiatice; lumina de zi are temperatura de culoare ridicată (aproximativ 6000K) şi apare albăstruie . Lămpile cu temperatura de culoare sub 5000K sunt mai gălbui/roşiatice, cele între 5000 şi 6000K se văd ca albe, iar cele peste 6000K  albăstrui.

L

Lampa fluorescentă compacta (CFL)

Lămpi fluorescente de mici dimensiuni utilizate ca alternative la lămpile cu incandescenţă.

Lampă fluorescentă

Sursă de lumină care constă dintr-un tub umplut cu argon, krypton sau alt gaz inert. Când trece curentul electric, arcul electric rezultat emite radiaţie ultraviolet care excită fosforul de pe pereţii interiori ai lămpii, făcându-i să emită lumină vizibilă.

Lampă cu descărcare de mare intensitate (HID)

Termen generic care descrie surse de lumină cu vapori de mercur, halogenuri metalice, sodium de înaltă presiune.

LED – A se vedea Dioda Emitatoare de lumină.

LED de mare putere

Un LED de mare putere, denumit uneori LED de putere este un LED care utilizeaza un curent de alimentare mare spre exemplu 350 mA sau mai mare.

LED Engine

Un ansamblu integrat format din LED-uri sau matrice de LED-uri şi alte componente optice, termice, mecanice şi electrice.

InGaN

Materialul semiconductor pentru LED (Light Emitting Diode), care conţine indiu, galiu, şi azot pentru a produce lumină de culoare verde, albastru şi alba.

LED Organic (OLED)

LED Organic (OLED) se bazează pe un material organic (pe bază de carbon). Spre deosebire de LED-uri, care sunt surse punctiforme, OLED-urile sunt realizate în foi care oferă o sursă de lumină difuză. Tehnologia OLED se dezvoltă rapid şi este tot mai mult folosită în aplicaţii de afişare, cum ar fi ecranele telefoanelor mobile şi PDA. Cu toate acestea, OLED-urile sunt încă la câţiva ani distanţă de a deveni o sursă practică de iluminat general. Sunt necesare progrese suplimentare în producţia de lumină, culoare, eficienţă, costuri şi durată de viaţă.

Fără clasificare binning

Descrie cazul în care întreaga producţie de LED-uri albe pot fi descrise printr-un singur CCT şi într-un număr declarat pe elipsa MacAdam. Nu este necesară subdivizarea sau divizarea binning de culoare pentru LED-uri pentru utilizarea în aplicaţia intenţionată.

Locus Corpului negru Planckian

Linia de pe diagrama de cromaticitate CIE care descrie temperatura de culoare a unui obiect încălzit de la aproximativ 1.000 K la peste 10.000 K.

Lumen (lm)

Unitatea internaţională (SI) de flux luminos sau cantitate de lumină şi este egal cu cantitatea de lumină răspândită pe o suprafaţă de către o sursă de lumină când toate părţile suprafeţei sunt exact la un metru de la sursa de lumină. De exemplu, o lumânare emite aproximativ 12 lumeni.

Luminanţa

Termen fotometric care cuantifică stralucirea unei surse de lumină sau a unei suprafeţe illuminate care reflectă lumina. Se exprimă în candele / metru pătrat.

Lumină albă reglabilă

Corpuri de iluminat cu LED cu lumină albă care combină LED-urile albe cald şi alb rece pentru a produce o gamă de temperaturi de culoare.

Lumina emisă

Cantitatea de lumină pe care o emite un dispozitiv de iluminat sau o instalaţie de iluminat într-o zonă ţintă de activitate sau pe o suprafaţă ţintă, măsurată în lux (lx).

Lux (lx)

Unitatea de iluminare în SI (Sistemul International) care măsoară fluxul luminos incident pe o unitate de suprafaţă, frecvent definit ca un lumen pe metru pătrat (lm/m2).

M

Management termic

Controlul temperaturii de funcţionare a produsului prin design, spre exemplu folosirea de radiatoare şi a circulaţiei de aer.

Materialul de compoziţie

Materialul, cum ar fi aluminiul, AlInGaP şi InGaN, utilizate într-un LED pentru a produce lumina de o anumită culoare.

Material de tip P

Într-o diodă semiconductoare cu jonctiune PN, materialul de tip P este încărcat pozitiv. Atomii din materialul de tip P au goluri de electroni (electronii lipsesc de pe inele de la exterior).

Matrice de LED-uri

Un ansamblu de LED-uri pe o placă de circuit imprimat sau substrat, eventual şi elemente optice, interfeţe suplimentare termice, mecanice, electrice destinate să fie conectat la un driver de LED-uri.

Matrice LED

Multiple Cip-uri semiconductoare care emit lumină.

MCPCB

Un material larg acceptat pentru circuite imprimate (PCB), cu centru metalic Metal Core (MC) pentru o performanţă termică mai bună.

Mentinerea fluxului luminos

Menţinerea fluxului luminos la un moment dat din viaţa unei surse de lumina. Este exprimat ca procent din fluxul luminos iniţial.

Modelul de culoare

Un model matematic abstract care descrie modul în care culorile pot fi reprezentate ca grupuri de valori sau culori componentele. RGB (roşu-verde-albastru) este un model de culoare, cu trei culori componente şi CMYK (cyan-magenta-galben şi key (Negru)) este un model de culoare, cu patru culori componente.

Modelul de culoare RGB

Un model de culoare aditiv în care roşu, verde şi albastru sunt adăugate împreună în proporţii diferite pentru a produce o gamă largă de culori, inclusiv alb.

Modelul de culoare aditiv

Un tip de model de culoare RGB care descrie modul în care proporţii diferite de roşu, verde şi albastru se combina pentru a crea culori. În modelul de culoare aditiv, combinând roşu, verde şi albastru se produce lumină albă.

Modelul de culoare substractiv

Un model de culoare care se aplică la suprafeţe reflectorizante, cum ar fi vopsele, coloranţi, şi cerneluri. Combinând roşu, verde şi albastru în cantităţi egale produce negru.

Modularea lăţimii pulsului (PWM)

O metodă, utilizată la diver LED-urilor, pentru a regla curentul sau tensiunea de alimentare la LED-uri.

N

Nivel înalt de luminozitate

Nivel înalt de luminozitate este un termen care este adesea aplicat la LED-uri, dar nu are o semnificaţie măsurată şi nu indică un nivel de performanţă.

Nit

Unitate de măsura pentru luminozitatea ecranului de afişare. 1 nit = 1 cd/m2.

O

P

PC chihlimbar (convertit de fosfor)

PC-ul chihlimbar este o metoda de a face LED-uri colorate chihlimbar utilizand cipuri de LED-uri

care emit lumina albastru. Aceasta necesită utilizarea de fosfor special şi sunt mai puţin sensibile la temperatură iar LED-uri chihlimbar sunt mai coerente.

Durata de viaţă

Cantitatea de lumină emisa de un corp de iluminat într-o aplicaţie, după o perioadă de timp în care aceasta s-a diminuat într-o proporţie faţă de valoarea iniţială.

Punctul de alb

Temperatura de culoare coordonate (CCT), definită printr-o linie perpendiculară pe Curba corpului negru Planckian şi care intersectează cromaticile măsurate.

PCB-circuit imprimat

Material utilizat pe scara larga pentru placi de circuite imprimat (PCB), material care este realizat din răşina epoxidică laminată, întărita cu fibră de sticlă, care sunt ignifuge.

R

Radiatorul

O parte a sistemului termic care conduce sau îndepartează prin convecţie căldura din  componentele generatoare, cum ar fi LED-uri şi componentele electronice.

Radiometrie

Măsurarea energiei radiante (inclusiv lumina), în termeni de putere absolută.

Răşini epoxidice

Polimer organic utilizat frecvent pentru încapsulare sau lentile, predispus la uzură optică în timp, ducând la slaba menţinere a fluxului luminos. LED-urile de înaltă calitate, nu conţin nici o răşină epoxidică în sistemul optic şi ceea ce contribuie la menţinerea superioară a fluxului luminos.

Redarea culorii

O expresie generală pentru efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii obiectelor.

Retrofit

Se refera la înlocuirea sursei de lumină fără a se înlocui soclul. Sunt mai puţin eficiente enegetic decât corpurile de iluminat cu LED special proiectate, dar au avantajul utilizării cu uşurinţă în corpurile de iluminat tradiţionale.

Remanenţa (Ghosting)

Efectul care apare atunci cand corpuri de iluminat stinse strălucesc slab datorită tensiunii reziduale din circuit.

Rezistenţa termică (K / W)

Proprietate a capacităţii unui material de a conduce căldura.

S

SDCM – A se vedea devierea standard de potrivire a culorilor.

Sfera de Integrare (Integratoare)

Un dispozitiv folosit pentru o varietate de masuratori optice, fotometrice sau radiometrice.

SMD-uri

Componente montate pe suprafaţă (surface mounted device) rezistenţe, condensatoare, tranzistoare, LED-uri, etc. montate pe suprafaţă (de obicei circuit imprimat).

Soclu

Parte a lămpii utilizată pentru a o fixa astfel încât să fie alimentată cu electricitate. Există mai multe tipuri şi dimensiuni. Cele mai utilizate în Europa sunt E26/27, unde 26 sau 27 este diametrul măsurat în milimetri a părţii care se infiletează în dulie.

Societatea Inginerie Pentru Iluminat (IES) din America de Nord

Autoritate recunoscută din punct de vedere tehnic privind iluminatul, comunicarea de informaţii cu privire la toate aspectele legate de bune practici din domeniul iluminatului, alte publicaţii şi servicii.

(Iluminat) Solid-state

O descriere a dispozitivelor care nu conţin piese în mişcare sau piese care se pot sparge, rupe, produce scurgeri sau contamina mediul înconjurător. Sursele solid state utilizează proprietatea LED-urilor de a emite lumină.

(Funcţia) Spectrala de eficienţă luminoasă

O curbă în formă de clopot care descrie o sensibilitate a ochiului uman cu vedere normală la spectrul luminii vizibile. De asemenea, cunoscut sub numele de curba de sensibilitate a ochiului V(λ).

Spaţiul de culoare CIE 1931

Un spaţiu de culoare standard creat de către Comisia Internaţională de Iluminat (CIE), în 1931, pentru a defini toată gama de culori vizibile pentru persoana medie.

Spatiul de culoare NTSC

Gama de culori incluse în cadrul diagramei de cromaticitate CIE atunci când se combină surse RGB pe baza de fosfor într-un tub CRT pentru un televizor sau monitor de calculator.

Spectrul de culoare / spectrul vizibil

Spectrul vizibil este parte a spectrului electromagnetic care este vizibilă cu ochiul uman.

Steradian

Unitatea standard de măsură a unghiului solid. Descrie unghiul bi-dimensional extins în spaţiu tri-dimensional.

Strălucire

Adesea folosit incorect cu privire la iluminare ca sinonim pentru flux luminos, o măsură obiectivă a puterii vizibile emisa de o sursă de lumină. Termenul este utilizat în mod corect atunci când descrie luminozitatea ecranului unui display sau televizor.

Sursa direcţională de lumina

O sursă de lumină care emite lumină doar în direcţia în care este îndreptată sau orientată.

T

Ta – A se vedea Temperatura ambiantă

Tc – A se vedea Temperatura carcasei

Temperatura carcasei

Temperatura măsurată la nivelul invelişului sau structurii LED-ului.

Temperatura de culoare

Termenul folosit pentru a descrie efectul de încălzire unui obiect până când devine incandescent, radiaţiile emise şi culoarea aparentă, modificandu-se proporţional cu temperatura; uşor de înţeles daca se consideră metalul fierbinte într-o forjă, care se devine roşu, apoi portocaliu şi alb pe măsură ce temperatura creşte.

Temperatura de culoare corelată (CCT)

Temperatura absolută a unui corp negru a cărui cromatică seamănă mai bine cu cea a sursei de lumină. De obicei este specificata în Kelvin (K). Cu cât este mai mică temperatura Kelvin, lumina se simte sau apare mai caldă.

Temperatura jonctiunii

Temperatura joncţiunii, notate ca Tj, este temperatura din regiunea activă a LED-ului.

Temperatura Kelvin

Termen şi simbol (K), utilizat pentru a indica aspectul de culoare a unei surse de lumină în comparaţie cu un corp negru teoretic. Lămpile cu incandescenţă gălbui au 3000K. Surse fluorescente de lumină variază de la 3000K la 7500K şi mai mult.

Temperatura mediului ambiant (Ta)

Temperatura aerului din jurul aparatului.

Testare la cald

Testele de performanţă şi specificaţiile LED-urilor la o temperatură de 85 °C sau specificată de producator.

Temperatura radiatorului

Temperatura măsurată a radiatorului în timpul testarii. Acesta contribuie la conducerea şi disiparea căldurii componentei generatoare de caldura în instanta LED-ul.

Tj – A se vedea Tempeartura de jonctiune

Tp – A se vedea Temperatura dispersorului termic

U

Ultraviolet (UV)

Radiaţie electromagnetică cu lungime de undă mai scurtă decât cea a luminii vizibile.

V

Volt

Unitatea de măsură pentru diferenţa de potential dintre doi conductori încărcaţi electric.

W

Watt

Unitatea de măsură pentru puterea electrică utilizată de un dispozitiv în timpul funcţionării. Majoritatea lămpilor au puterea consumată indicată în Watt.