CONVOCATOR
Convocator AGOA din 28-29 aprilie 20222022-03-24 12:30:00
MATERIALE AGOA
Răspuns adresă acționar SIF Muntenia2022-05-02 16:00:00
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electromagnetica din 28.04.20222022-04-29 11:30:00
Întrebări adresate de acționarul SIF Muntenia2022-04-27 14:30:00
Declarația nefinanciară 20212022-04-27 12:30:00
Precizări la raportul de remunerare2022-04-26 13:30:00
Precizări la Situații financiare consolidate (română)2022-04-26 08:30:00
AGOA 2022 – Declarație Director General2022-04-19 11:30:00
AGOA 2022 – Declarație Director Economic2022-04-19 11:30:00
Buletin de vot numire administratori AGOA 28-29 aprilie 2022 – Word2022-04-14 16:30:00
Buletin de vot numire administratori AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-14 16:30:00
Procură specială AGOA 28-29 aprilie 2022 – Word2022-04-13 16:30:00
Procură specială AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-13 16:30:00
Buletin de vot AGOA 28-29 aprilie 2022 – Word2022-04-13 16:30:00
Buletin de vot AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-13 16:30:00
Buletin de vot prin corespondență AGOA 28-29 aprilie 2022 – Word2022-04-13 16:30:00
Buletin de vot prin corespondență AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-13 16:30:00
Declarație AGOA 28-29 aprilie 2022 -Word 2022-04-13 16:30:00
Declarație AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-13 16:30:00
Lista candidatilor pentru alegerea a 2 membrii în Consiliul de Administrație2022-03-28 14:30:00
Proiect – Hotărârea adunarii generale ordinare a actionarilor Electromagnetica din data de … 04.20222022-03-28 14:30:00
Material aferent pct 8 si 92022-03-28 14:30:00
Situatii financiare consolidate romana2022-03-25 13:30:00
Situatii financiare separate romana2022-03-25 13:30:00
AGOA aprilie 2022- pct 13 (Act aditional – proiect)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – pct 6 (BVC + Program activitate 2022)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – pct 3 + pct 4 (Repartizare profit net+ Acoperire integrala a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2021)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – pct 7 (Raport remunerare 2021)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – material pct 5 (Descarcare gestiune admn pt exercitiul financiar al anului 2021)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – material pct 11 (Remunerare membrii CA)2022-03-25 10:30:00
AGOA – material pct 12(Remunerare membrii Comitetelor de la langa CA)2022-03-25 10:30:00