INFO
Adunari Generale
Rapoarte Curente
Dividende
Info Financiar
INVESTITORI MEDIA
LINK-URI UTILE
CONVOCATOR
Convocator AGOA din 28-29 aprilie 20222022-03-24 12:30:00
MATERIALE AGOA
Răspuns adresă acționar SIF Muntenia2022-05-02 16:00:00
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electromagnetica din 28.04.20222022-04-29 11:30:00
Întrebări adresate de acționarul SIF Muntenia2022-04-27 14:30:00
Declarația nefinanciară 20212022-04-27 12:30:00
Precizări la raportul de remunerare2022-04-26 13:30:00
Precizări la Situații financiare consolidate (română)2022-04-26 08:30:00
AGOA 2022 – Declarație Director General2022-04-19 11:30:00
AGOA 2022 – Declarație Director Economic2022-04-19 11:30:00
Buletin de vot numire administratori AGOA 28-29 aprilie 2022 – Word2022-04-14 16:30:00
Buletin de vot numire administratori AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-14 16:30:00
Procură specială AGOA 28-29 aprilie 2022 – Word2022-04-13 16:30:00
Procură specială AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-13 16:30:00
Buletin de vot AGOA 28-29 aprilie 2022 – Word2022-04-13 16:30:00
Buletin de vot AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-13 16:30:00
Buletin de vot prin corespondență AGOA 28-29 aprilie 2022 – Word2022-04-13 16:30:00
Buletin de vot prin corespondență AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-13 16:30:00
Declarație AGOA 28-29 aprilie 2022 -Word 2022-04-13 16:30:00
Declarație AGOA 28-29 aprilie 2022 – PDF2022-04-13 16:30:00
Lista candidatilor pentru alegerea a 2 membrii în Consiliul de Administrație2022-03-28 14:30:00
Proiect – Hotărârea adunarii generale ordinare a actionarilor Electromagnetica din data de … 04.20222022-03-28 14:30:00
Material aferent pct 8 si 92022-03-28 14:30:00
Situatii financiare consolidate romana2022-03-25 13:30:00
Situatii financiare separate romana2022-03-25 13:30:00
AGOA aprilie 2022- pct 13 (Act aditional – proiect)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – pct 6 (BVC + Program activitate 2022)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – pct 3 + pct 4 (Repartizare profit net+ Acoperire integrala a pierderii contabile inregistrata la 31.12.2021)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – pct 7 (Raport remunerare 2021)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – material pct 5 (Descarcare gestiune admn pt exercitiul financiar al anului 2021)2022-03-25 10:30:00
AGOA aprilie 2022 – material pct 11 (Remunerare membrii CA)2022-03-25 10:30:00
AGOA – material pct 12(Remunerare membrii Comitetelor de la langa CA)2022-03-25 10:30:00

CONVOCATOR
Convocator AGOA-AGEA din 28-29 aprilie 20202020-03-26 08:30:00

Materiale AGOA si AGEA
Raport curent 16.04.2020 AGOA-AGEA2020-04-16 08:30:00HOTARARI AGOA – AGEA
Raport curent Hotarare AGOA si AGEA 25 aprilie 20182018-04-26 08:45:00

HOTARARI AGOA – AGEA
Raport_curent_hotarari_AGOA_si_AGEA_26_aprilie_20172017-04-27 09:39:00
CONVOCATOR
Convocare AGOA AGEA pentru 30 aprilie 20152015-03-26 15:40:00

MATERIALE AGOA
Pct 6 AGOA _referat remuneratie lunara administratori2015-04-10 10:36:00
Resolution of OGMS_draft EN
Proiect hotarare AGOA 30 apr_4 mai 2015
Pct 1 AGOA_ Situatii Financiare 2014 individuale2015-03-27 16:53:00
Pct 1 AGOA_ Raportul Individual al Administratorilor 20142015-03-27 16:54:00
Pct 1 AGOA_ Raportul Auditorilor la Situatiile Financiare individuale 20142015-03-27 16:55:00
Pct 2 AGOA_ Situatii Financiare 2014 consolidate2015-03-27 17:09:00
Pct 2 AGOA_ Raportul consolidat al administratorilor 2014
Pct 2 AGOA_ Raportul Auditorilor la Situatiile Financiare consolidate 20142015-03-27 17:12:00
Pct 3 AGOA _ Propunere repartizare profit2015-03-27 16:59:00
Pct 5 AGOA _ Buget 2015
Pct 6 AGOA_EN_BofD Remuneration Pay2015-03-27 17:03:00
Pct 7 AGOA _ rectificare Buget 20142015-03-27 17:04:00
Pct 8 AGOA oferta auditor
Pct 8 AGOA _Technical offer for statutory audit services (EN)2015-03-27 17:05:00
Pct 7 AGOA _ Rectified Budget for 2014 (EN)2015-03-27 17:07:00
Pct 5 AGOA _ Budget_2015 (EN)2015-03-30 16:10:00
Pct 3 AGOA _ The allocation of net profit_2014 (EN)2015-03-30 16:08:00
Pct 2 AGOA_ Consolidated Financial Statement 2014 (EN)2015-03-30 16:07:00
Pct 2 AGOA _ Report of statutory auditor_Consolidated report 2014 (EN)2015-03-30 16:06:00
Pct 2 AGOA _ BofD consolidated report 2014 (EN)2015-03-30 16:05:00
Pct 1 AGOA_ Separated Financial Statement 2014 (EN)2015-03-30 16:03:00
Pct 1 AGOA _ Report of statutory auditor_separeted report 2014 (EN)2015-03-30 16:02:00
Pct 1 AGOA_ BofD separeted report 2014 (EN)2015-03-30 16:00:00

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
2013 IFRS raportul administratorilor2014-11-12 10:43:35
2013 IFRS raportul admministratorilor consolidat2014-11-12 10:43:53
MATERIALE AGOA
Material AGOA pct 52014-11-12 10:47:41
Material AGOA pct 6_buget 20142014-11-12 10:47:56
Material AGOA pct 72014-11-12 10:48:12

PROCEDURI SPECIALE
PROCURA SPECIALA AGOA 29_30 apr RO2014-11-12 10:52:50

PROIECT HOTARARE
Proiect hotarare AGOA 29_30 apr 20142014-11-12 10:53:29
REPARTIZARE PROFIT
Repartizare profit 20132014-11-12 10:58:19


HOTARARI AGOA 29 APR 2013
Raport curent hotarari AGOA si AGEA 29 aprilie 20132014-12-10 11:59:50

FORMULARE PROCURI SI BULETINE DE VOT
Buletin de vot AGOA in RO2014-12-10 12:20:35
Buletin de vot AGOA in EN2014-12-10 12:21:18
HOTARARI AGEA 29 APR 2013
Raport curent hotarari AGOA si AGEA 29 aprilie 20132014-12-10 11:58:09

FORMULARE PROCURI SI BULETINE DE VOT
Buletin de vot AGEA in RO2014-12-10 12:18:26
Buletin de vot AGEA in EN2014-12-10 12:19:15

MATERIALE AGEA